S型闸板防喷器,防喷器组,安博电竞官方网址

安博电竞官方网址
主业务务
  • 称号: S型闸板防喷器
  • 英文:

构造特点
● 承压件接纳优质合金钢,具有较好的强度和打击韧性
● 高压防喷器侧门密封接纳组合密封圈,井压助封才能强
● 接纳浮动或全体式闸板,密封牢靠,改换方便
● 接纳埋藏式油路,承载搭钮与液压搭钮离开
● 搭钮构造复杂,拆装方便
● 壳体腔室两侧接纳大圆弧型式,周围圆弧过渡,低落壳体承压的应力峰值
● 构造紧凑,较外洋同类产物玲珑
● 抗高温闸板防喷器壳体外部可加工管路,使蒸汽在防喷器外部活动,辐射热量(供客户选择)

 

闸板总成
● 管柱闸板

1.顶密封 2.前密封 3.闸板体 1.闸板体 2.螺钉 3.闸板螺钉
4.闸板胶芯 5.夹持器
HF型闸板总成

S型闸板总成

   
 
1.顶部胶芯 2.前部胶芯 3.闸板体
4.夹持器 5.闸板螺钉
 
H型闸板总成  

 

剪切闸板
       剪切闸板可以剪断井内管柱,全封锁井口,也可在井内无管柱时,看成全封闸板运用。剪切闸板在防喷器内的装置与平凡闸板相反。
● 在正常状况下做全封闸板运用,在告急状况下做剪切闸板运用
● 剪切闸板可以屡次剪断钻杆而不破坏刀刃,磨损的刀刃修缮后可以重新运用,安博电竞公司消费的剪切闸板剪切寿命在5次以上,容许改换密封胶芯
● 平凡剪切闸板刀刃和闸板体为一体式
● 高抗硫剪切闸板刀刃和闸板体接纳分体式,刀刃破坏后可改换刀刃,闸板体可反复运用
● 剪切闸板前密封与刀刃打仗的密封面大,能无效的增加了作用在橡胶密封上的压力,延伸运用寿命

 
1.下剪切闸板体 2.顶密封胶芯 3.右侧密封胶芯
4.刀刃密封 5.左侧密封胶芯 6.上剪切闸板体
 
S型闸板防喷器用剪切闸板总成构造  


变径闸板
       变径闸板可用于密封差别直径的管柱。变径闸板由变径闸板体、顶部胶芯、变径前胶芯构成。变径闸板在防喷器内的装置与平凡闸板相反,不需求窜改防喷器的任何部位。

 
1.变径胶芯 2.闸板体 3.顶密封胶芯  
S型闸板防喷器 变径闸板总成构造  

 

 

S型闸板防喷器规格和型式

 

任务压力
Mpa(psi) 
公 称 尺 寸mm(in)
180-7  1/16 230-9 280-11 350-13 5/8 430-16 3/4 480-18 3/4 530-20 3/4 540-21 1/4 680-26 3/4
140-20000 \ \ \ \ \ \ \ \ \
105-15000 S S S S \ \ \ \ \
70-10000 S S S S \ S \ \ \
35-5000 S S S S S S \ S \
21-3000 S S S S S \ S \ S
14-2000 \ \ \ \ \ \ \ S \

 

注:S代表S型闸板防喷器

S型闸板防喷器规格及技能参数

 

规格型号 通径
mm(in)
任务压力 MPa(psi) 开启液量
L(单个液缸)
封闭液量
L(单个液缸)
闸板型式 闸板尺寸
(in)
形状尺寸
(上下法兰)mm
分量
(上下法兰)kg
引荐防喷器
代号
180(71/16 in)系列 (2)FZ18-21 179.4(71/16) 21-3000 1.6 2 H 最大5 9/16 1420 645 568 854 855 1540 (2)S04.00
(2)FZ18-35 179.4(71/16) 35-5000 1.6 2 H 最大5 9/16 1420 645 624 910 895 1580 (2)S48.00
(2)FZ18-70 179.4(71/16) 70-10000 2.2 2.5 H 最大5 9/16 1720 640 897 1262 1660 3020 (2)S62.00
(2)FZ18-105 179.4(71/16) 105-15000 7.4 8 H 最大5 1/2 1988 820 922 1372 3175 5885 (2)S29.00A
230(9in)系列 (2)FZ23-21 228.6-9 21-3000 1.3 1.5 HF 最大 7 1526 565 580 866 705 1250 (2)S79.00
(2)FZ23-35 228.6-9 35-5000 4.7 5.3 HF 最大 7 2036 720 805 1190 1830 3415 (2)S23.00
(2)FZ23-70 228.6-9 70-10000 7 8 H 最大 7 2324 850 1038 1518 3635 6835 (2)S01.00
(2)FZ23-105 228.6-9 105-15000 10.2 10.9 HF 最大 7 2170 920 1140 1640 4150 7500 (2)S93.00
280(11in)系列 (2)FZ28-21 279.4-11 21-3000 2.7 3.2 S 最大 8 5/8 1846 675 740 1100 1400 2550 (2)S77.00
(2)FZ28-35 279.4-11 35-5000 5.4 6.2 S 最大 8 5/8 2265 785 895 1325 2475 4550 (2)S45.00
(2)FZ28-70 279.4-11 70-10000 7 8 H 最大 8 5/8 2324 850 1102 1582 3770 6850 (2)S16.00
(2)FZ28-105 279.4-11 105-15000 14.6 16.7 H 最大 8 5/8 2650 1050 1244 1784 6303 11028 (2)S67.00
346(135/8 in)系列 (2)FZ35-21 346.1(135/8) 21-3000 7.8 8.9 S 最大 10 3/4 2414 760 774 1164 2705 5115 (2)S78.00
(2)FZ35-35 346.1(135/8) 35-5000 7.9 9.3 S 最大 10 3/4 2415 847 930 1370 3010 5480 (2)S103.00
(2)FZ35-70 346.1(135/8) 70-10000 18 20.7 HF 最大 10 3/4 2786 1085 1276 1782 6120 11135 (2)S104.00
(2)FZ35-105 346.1(135/8) 105-15000 17.4 20 H 最大 10 3/4 3074 1140 1420 1985 8945 16070 (2)S115.00
425(163/4 in) (2)FZ43-35 425.5(163/4) 35-5000 10.3 11.6 HF 最大 10 3/4 2923 1190 1090 1570 5300 9860 (2)S95.00
476(183/4 in)系列 (2)FZ48-35 476.3(183/4) 35-5000 24.5 27.9 HF 最大 16 3430 1440 1504 2072 9758 12286 (2)S116.00
(2)FZ48-70 476.3(183/4) 70-10000 24.5 27.9 HF 最大 16 3430 1440 1618 2186 10312 20624 (2)S102.00
527(203/4in) (2)FZ53-21 527.1(203/4) 21-3000 12.2 13.6 HF 最大 16 3424 1165 1065 1650 6130 13355 (2)S83.00
540(211/4 in)系列 (2)FZ54-14 539.8(211/4) 14-2000 12.1 13.8 HF 最大 16 3300 1130 940 1480 5560 10200 (2)S33.00
(2)FZ54-35 539.8(211/4) 35-5000 26 29.6 HF 最大 16 3590 1445 1320 1950 9270 17670 (2)S105.00
680(263/4in) (2)FZ68-21 679.5(263/4) 21-3000 32.6 37 HF 最大 18 5/8 4350 1450 1250 1870 12360 20290 (2)S87.00
注:1. 防喷器强试压力为额外任务压力1.5倍
2. 防喷器操纵压力均为8.4MPa~10.5MPa

 

S型剪切闸板操纵参数

 

防喷器分类 型号规格 引荐防喷器代号 液缸范例 钻杆参数
S型 (2)FZ 18-70 (2)S62.00 平凡液缸
(2)S92.00 加助推液缸 4 1/2"  16.6lb/ft  G-105  PSL-3
(2)FZ28-35 (2)S45.00 平凡液缸
(2)S100.00 大液缸 5"  19.5lb/ft  G-105  PSL-3
(2)FZ 28-70 (2)S16.00 平凡液缸
(2)S02.00 大液缸 5"  19.5lb/ft  G-105  PSL-3
(2)FZ 35-35 (2)S103.00 平凡液缸
(2)S99.00 大液缸 5"  19.5lb/ft  G-105  PSL-3
(2)FZ 35-70 (2)S104.00 平凡液缸 5"  19.5lb/ft  G-105  PSL-3
(2)S112.00 大液缸 5 1/2"  24.7lb/ft  G-105  PSL-3
(2)S117.00 加助推液缸 5 1/2"  24.7lb/ft  S-135  PSL-3
(2)FZ 35-105 (2)S115.00 平凡液缸 5"  19.5lb/ft  G-105  PSL-3
(2)S113.00 加助推液缸 5 1/2"  24.7lb/ft  S-135  PSL-3
(2)FZ 54-35 (2)S105.00 平凡液缸 5"  19.5lb/ft  G-105  PSL-3

 

S型变径闸板变径范畴

 

防喷器分类 防喷器型号规格 变径闸板 变径范畴(in)
S型 (2)FZ 18-70 2 3/8"-3 1/2"
(2)FZ28-35 2 3/8"-3 1/2" 3 1/2"-5"
(2)FZ 28-70 2 3/8"-3 1/2" 3 1/2"-5"
(2)FZ 35-35 2 3/8-3 1/2 2 7/8"-5" 4 1/2-5 1/2 5-7"
(2)FZ 35-70 2 3/8-3 1/2 3 1/2-5" 4 1/2-5 1/2 5-7"
(2)FZ 35-105 2 3/8-3 1/2  3 1/2-5" 4 1/2-5 1/2 5-7"
(2)FZ 53-21 4 1/2"-5 1/2"
(2)FZ 54-14 4 1/2"-5 1/2"
(2)FZ 54-35 4 1/2"-5 1/2"

     公司:上海安博电竞煤油设置装备摆设公司
     德律风:021-64290582 
     传真:021-34030004
     邮箱:shenkai@kmsufi.com

Baidu
sogou